MATEMATIKA VA MATEMATIK STATISTIKA

MATEMATIKA VA MATEMATIK STATISTIKA

Matematika hamma aniq fanlar asosi. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo'lib o'sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab keladi.
Sh.Mirziyoyev

Mualliflar: B.A.Abduraxmonov
Sh.R.Xurramov
K.K.Shadmonov